Saltar apartados

I Jornades Tecnològiques d'Enginyeria Química

27 DE JUNY DE 2008

Notícies:

Documents de la presentació gràfica de les exposicions:

Fotos de les Jornades (fotos de Roberto Ruiz Zafra)

PROGRAMA DE LES I JORNADES TECNOLÒGIQUES DE L'I.O. D'ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS - 27 DE JUNY DE 2008

10:00 PRESENTACIÓ DE LES JORNADES

10:15 GRUP DE CÀLCUL DE L'EQUILIBRI ENTRE FASES

1. Determinació experimental, correlació i predicció de dades d'equilibri entre fases de sistemes d'interès industrial: equilibri líquid-vapor, líquid-líquid, líquid-líquid-vapor, líquid-líquid-sòlid, etc.
2. Desenvolupament de models i mètodes de càlcul de l'equilibri entre fases per al disseny i simulació de processos industrials.
3. Aplicacions a la simulació i disseny d'equips i processos industrials.
4. Equips i mètodes aplicats:
  • Determinació quantitativa de la composició química de barreges mitjançant cromatografia de gasos, espectrometria de masses i ICP.
  • Anàlisi d'aigua en mostres líquides i sòlides mitjançant Karl-Fischer.
  • Determinació de propietats físiques de líquids com a índex de refracció i densitat.


10:30 GRUP DE PROCESSAMENT I PIRÓLISIS DE POLÍMERS

1. Processament de polímers (injecció assistida per gas, injecció de materials escumejats, modele rotacional, processament reactiu).
2. Reciclat de polímers mitjançant processos de pirólisis.
3. Energies renovables i lluita contra el canvi climàtic (biodiésel, cultius de microalgas).


10:45 GRUP DE RESIDUS, PIRÓLISIS I COMBUSTIÓ

1. Anàlisi de la contaminació atmosfèrica.
2. Caracterització de residus tòxics i perillosos: determinació de la composició química i anàlisi de propietats de toxicitat.
3. Determinació de PCDD/Fs, PCBs, PAHs, LES, nonilfenoles, EOX, ftalatos i uns altres contaminants en diverses matrius.
4. Estudi sobre conservació de diversitat animal i vegetal en ecosistemes mediterranis i tropicals.
5. Nanofibras i nanotubos de carboni: síntesi, caracterització i formació de nanocomposites polimèrics.
6. Tractament de neteja en gasos.


11:00 CAFÈ


11:30 GRUP DE SÍNTESI ÒPTIMA DE PROCESSOS QUÍMICS

1. Optimització del disseny o de l'operació: Integració (estalvi) energètic, planificació de la producció i cadena de subministraments.
2. Modificació i disseny de processos per a reduir costos, augmentar eficiència, etc.
3. Modelatge de processos.
4. Estratègies de síntesis (disseny) de nous processos.


11:45 GRUP DE CONTROL DE QUALITAT D'AIGÜES. ESTUDI DE LA INTRUSIÓ MARINA

1. Anàlisi d'aigües de diferent naturalesa: potables, salobres, marines, residuals, etc. i estudi de la seua qualitat respecte a tractaments i usos posteriors: proveïment, reg, etc.
2. Control i anàlisi d'aigües de processos industrials i d'aigües residuals industrials.
3. Descontaminació d'aigües per tractaments d'intercanvi iònic i d'adsorció amb carbó actiu.
4. Estudis de processos de barreja d'aigües de diferents orígens i interacció amb materials aqüífers (estudis d'intrusió marina, precipitació/dissolució de sals en processos de barreja, injecció/recarrega d'aigües de diferents orígens en aqüífers) tant a nivell de laboratori en sistemes en continu, com de simulació/predicció utilitzant models de transport reactiu.


12:30 VISITA GUIADA A les INSTAL·LACIONS DE L'INSTITUT


14:00 VI D'HONOR

Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464