Saltar apartados

II Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química

   

Actes: Parteix 1 part 2 Part 3

Fotos

Organitza:

Institut d'Enginyeria dels Processos Químics en col·laboració amb el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant

 

Comitè Científic:

Carratalá Giménez, Adoración

Font Escamilla, Alicia

García Quesada, Juan Carlos

Gómez Siurana, Empare

Gomis Yagües, Vicente

Olaya López, María del Mar

Saquete Ferrándiz, María Dolores

 

Comitè Organitzador

Gómez Siurana, Empare

Saquete Ferrándiz, María Dolores

Prieto Tárraga, José Manuel

 

Entitats Patrocinadores

Caixa Mediterraneo 

Dirigit a:

Grups d'alumnes i professors deº 3 i 4º d'AÇÒ

Objectius

 • Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants deº 3 i 4º d'AÇÒ per les matèries científiques en general i per l'Enginyeria Química en particular.
 • Fomentar el coneixement de la implicació de l'Enginyeria Química en els diferents camps d'activitat de les societats modernes, així com el paper d'aquesta disciplina de cara al desenvolupament de tecnologies netes i renovables, a la conservació del medi ambient i la seua contribució fonamental enfront del desenvolupament sostenible del planeta.
 • Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament 2ari i la Universitat d'Alacant i reconèixer la importància de la presència i el contacte de la Universitat amb els centres d'ensenyament 2ari per a recolzar, fomentar i col·laborar amb les tasques formatives del professorat d'aquests centres.
 • Recolzar el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per a treballar en equip dels estudiants d'AÇÒ, que els servisquen d'eines de suport per a abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

 

Àrees Temàtiques

 • L'Enginyeria Química i el medi ambient (depuració d'aigües residuals, dessalinització d'aigua, gestió i tractament de residus, contaminació atmosfèrica)
 • L'Enginyeria Química i la indústria alimentària (torró, va venir, cervesa, fruita seca, xocolata)
 • L'Enginyeria Química i el món dels plàstics (calçat, joguets, embalatge, etc.)
 • L'Enginyeria Química i l'energia (petroli i derivats, energia nuclear, energies renovables, bioetanol, biodiésel)

 

Exemples de temes a desenvolupar

 

Operació Bàsica
Aplicació
1. Destil·lació
Obtenció d'alcohol vínico per destil·lació de vi de baixa qualitat. L'alcohol per a ús alimentari que s'afig a certes begudes per a augmentar el grau alcohòlic (per exemple, a licors, conyac, anís, etc.) no pot ser alcohol sintètic obtingut del petroli. Per a aquests ús l'alcohol vínico és el més adequat.
Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse 10 pàgines. Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de fabricació d'alcohol vínico.
2. Assecat
Problemàtica dels llots generats en les estaciones depuradores d'aigües residuals urbanes (EDAR). Procés d'assecat del llot. Previ per centrifugació, assecat en eres al sol, secadero amb aire calent. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse 10 pàgines.Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés d'assecat de llots.
3. Destil·lació amb arrossegament de vapor
Romero, timó, lavanda, són plantes que creixen en la muntanya alacantina riques en essències naturals que poden ser extretes per arrossegament de vapor.
Treball: Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de fabricació d'essències naturals
4. Absorció
El gas CO2 s'utilitza per a la fabricació de begudes gasoses com Coca-cola, sucs i fins i tot per a embotellar cervesa.
Es pot fabricar CO2 cremant un combustible (carbó, fuel, ...) i després absorbint elCO 2 contingut en els gasos de combustió en una torre d'absorció.
Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse 10 pàgines. Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de fabricació deCO 2
5. Extracció sòlid-líquid Oli d'oliva i oli de girasol. Diferents maneres d'extraure l'oli: en el cas del d'oliva per pressió en premses. El de girasol mitjançant extracció sòlid-líquid amb un dissolvent. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines.
Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés d'extracció d'oli de girasol
6. Dessalació d'aigua de mar. Osmosi inversa

Importància de l'aigua desalada en llocs amb escassetat d'aigua dolça.Procés d'osmosi inversa.
Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines. Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés d'una desaladora.

7. Destil·lació
El petroli, obtenció de gasolina i gasoil per destil·lació. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines.Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de destil·lació del petroli
8. Reaccions catalítiques
L'àcid sulfúric: obtenció pel mètode de contacte. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines.Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de fabricació d'àcid sulfúric
9. Cristal·lització
Importància del clorur sòdic. Salines. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines. Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de cristal·lització en les salines.
10.Polimerització
Polietilè i polipropilè. Objectes fabricats amb ells. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines. Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de fabricació de peces amb aquests materials.
11.Polimerització
Problemàtica del PVC. Objectes fabricats amb ell. Treball: presentar un informe escrit que no sobrepasse les 10 pàgines.Construir una maqueta o una composició gràfica que represente el procés de fabricació de peces amb aquest material.

 

Premis

 • 1er premi: 1.000 €
 • 2º premi: 500 €
 • 3º premi: 300 €
 • Pòsters: 3 premis de 200 €
 • Finalistes no premiats: 2 premis de 100 €

 

Treballs finalistes

Les essències naturals i les seues aplicacions

Rubén Alcaraz Poblet

Samanta Arduengo Ruiz-Huidobro

Gema Capelo Rodríguez

Daniel Casat Tàpia

María Orella Delgado

Adrián Penalva Cisneros.

Adrián Rodríguez Forner

IES Jaime II

Juana Mª Benavent Calvo

 

El vi

Alejandro Carrasco García

Pedro Flor Giménez

Sergio Sánchez Sánchez

IES la Torreta Elda

Purificació Gómez-Rico

 

Adhesius en la indústria del calçat

Iván Mascarell Bejarano

Manuel Gómez Rubio

Aarón Barceló Silvestre

Ángeles Jiménez Reyes

IES la Torreta Elda

Purificació Gómez-Rico

 

Elaboració de bombons de xocolata

Lorena Albert Parra

Yenifer Cardona Moná

Marly Vannesa Manosalva Ochoa

Cristina Martínez López

Rosana Monzó Serrano

IES la Torreta Elda

Purificació Gómez-Rico

 

Decoloración d'aigües procedents de la tintura de peces de vestir mitjançant electròlisis

Clara Albiñana Climent

David Payá Sanchis

Sara Giménez Giner

Nélida Silvestre Tormo

Julen Pascual Balaguer

Neus Aznar Alemany

Sara Vilaplana Agulló

Soukaina Belganou

Ximo Chen

Javier Nadal Colomer

IES Serra Mariola

Rosa Mª Torró Cinquè

 

Destil·lació. Obtenció d'etanol a partir de vi

Carlos Belso Aráez

Víctor Fuster Gomis

Carolina García Lucas

Alfonso López Guzmán

Sagrat Cor HH Maristas

Sergio Menargues

 

Producció i reciclatge del poliestireno expandit (EPS) i del policloruro de vinil (PVC)

Mª Teresa López Cerdán

Carmen Escolano Martínez

Fomente Altell

Paz Pastor San Miguel

 

Calendari

El Certamen es desenvolupara durant el curs 2009/2010

31-12-2009 Data límit per a la inscripció en el certamen.

01-05-2010 Data límit per al lliurament dels Projectes Educatius. (envie fitxer en format pdf)

05-06-2010 Fi termini de lliurament de posters per a impressió des de la Universitat.

14-06-2009 "II Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química" amb la qual conclourà l'II "Certamen de projectes educatius d'Enginyeria Química". Saló d'Actes de l'Escola d'Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant

 

Programació de la II Jornada de divulgació.

10:00 h. Acte de recepció i benvinguda als assistents

11:00 h. Exposicions orals dels treballs finalistes

12:30 h. Revisió dels cartells exposats

13:00 h. Lliurament de premis i diplomes

13:30 h. Vi d'honor

Els cartells romandran exposats durant tota la jornada

 

Pautes per a l'elaboració de la memòria final

Extensió màxima: 10 pàgines

Han d'incloure's els següents apartats:

 • Objectius, on s'indique clarament què es pretén estudiar en el treball i quin és el plantejament del mateix.
 • Metodologia, on es descriga el procediment seguit per a la realització del treball.
 • Conclusions, on es resumisquen de manera esquemàtica els resultats obtinguts després de l'aprenentatge.

Es limitarà al màxim la inclusió de continguts teòrics en la memòria. Aquests s'inclouran i/o aplicaran en la composició gràfica corresponent.

 

Pautes a seguir en la realització dels posters.

1. Cada grup de treball deu elaborar un pòster on es resumisca de forma esquemàtica tot el treball desenvolupat.

2. El pòster ha de contenir obligatòriament el títol del treball, els components del grup i el tutor juntament amb el centre al que pertanyen.

3. Les mesures: 0.9 m ample x 1.2 m alt

4. Grandària de lletra per al títol: 40-70

5. Grandària de lletra per a resta de text: 30-50

6. Si voleu que la impressió voleu es faça en la universitat, el programa a utilitzar ha de ser Power Point.

 

Bases

 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball que estarà integrat per 1 professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de 10 alumnes del seu centre.
 • Cada professor podrà participar amb més d'un grup d'alumnes.
 • Cada grup desenvoluparà un projecte relacionat amb alguna de les àrees temàtiques propostes. Els projectes podran ser de diferent índole, des de treballs exclusivament bibliogràfics, fins a uns altres en els quals es realitze algun tipus d'activitat experimental o eixida de camp.
 • No s'admetran projectes en els quals es tracten els temes de manera general. Aquests hauran d'estar clarament centrats en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química i, si pot ser, posar l'accent en l'operació unitària implicada en el procés estudiat. A títol d'exemple, en la web del certamen se suggeriran alguns temes concrets que s'adapten a aquests requisits. No obstant això, els professors tutors podran proposar qualsevol altre tema.
 • Hi haurà un comitè de selecció que vetlarà perquè tots els projectes educatius s'adecuen a les línies temàtiques propostes.
 • Els grups de treball estaran recolzats per PDI de l'IIPQ.
 • Es valoraran especialment els projectes en els quals es presente algun tipus de material complementari en el qual es mostre de manera esquemàtica el procés estudiat (maquetes o composicions gràfiques que incloguen esquemes, mapes, plànols, etc.).
 • En concloure el projecte, cada grup haurà de presentar una memòria final, dins del termini establit i segons el format prèviament fixat, que s'anunciarà oportunament en la web del certamen, en la qual s'exposaran els objectius, la metodologia i els resultats obtinguts en el projecte. També es presentarà la composició gràfica realitzada. Ambdues seran les que s'avaluen per a dur a terme la selecció dels 5 treballs finalistes.
 • Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2009/2010 i les memòries finals s'hauran de presentar abans d'una data que s'especificarà degudament en la convocatòria del certamen, i que proporcionarà un període de temps suficient perquè les memòries puguen ser avaluades pels membres del jurat.
 • Una vegada conclòs el termini per a la presentació de les memòries, el jurat del certamen seleccionarà 5 treballs finalistes, atenent a criteris de rigor científic, originalitat i qualitat de la memòria.
 • A la fi de juny de 2010 se celebrarà en la UA una “Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química”, en la qual tots els grups participants exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant pòsters o cartells. A més, els grups finalistes realitzaran una exposició oral, d'uns 10 min de durada, recolzada pels mitjans audiovisuals que precisen.
 • En &la ldquo;Jornada de divulgació del la Enginyeria Química” esmentada en el punt anterior, el jurat seleccionarà els projectes guanyadors del certamen d'entre els 5 finalistes, en funció de les exposicions orals i se celebrarà un acte de lliurament de premis, en el qual es repartiran:
 • Diploma de participació a tots els grups
 • Diploma acreditatiu als 5 grups finalistes
 • Premis als 5 treballs guanyadors
 • Premis als 3 millors pòsters

 

 • En el cas dels pòsters es valorarà la capacitat per a transmetre la informació d'una manera atractiva.
 • Es valoraran especialment aquells treballs en els quals es destaque el paper rellevant de l'Enginyeria Química en l'àrea temàtica triada per a desenvolupar el projecte.

 

Jurado

D. Francisco Ruiz Bevià

Dª. Alicia Font Escamilla

Dª. Adoración Carratalá Giménez

D. Juan Carlos García Quesada

Dª. Amparo Gómez Siurana

D. Vicente Gomis Yagües

Dª. Mª del Mar Olaya López

Dª. Mª Dolores Saquete Ferrándiz

 

ADJUDICACIÓ DE PREMIS

 

Notes de Premsa

27/10/09 La Universitat d'Alacant ultima un nou certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química

01/06/10 Jornada de divulgació II Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química

01/06/10 La Ua celebra una jornada divulgativa d'Enginyeria Química

 

Butlletí d'Inscripció

Fitxa d'Inscripció: Format Word Format Pdf:

Data límit d'inscripció: 31/10/2009.

Remetre la fitxa d'inscripció, bé per correu electrònic a iipq@ua.es o via fax al número 965903826.

 

Contacte:

Telèfon: 965 903867

Fax: 965 90 3826

E-mail: iipq@ua.es

 

Adreça Postal:

Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics

Universitat d'Alacant

Apartat 99

03080 Alacant

Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464