Saltar apartados

IV Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química

 

Es convoca l'IV CERTAMEN DE PROJECTES EDUCATIUS D'ENGINYERIA QUÍMICA dirigit a grups d'alumnes i professors deº 3 i 4º d'ESO per a la realització de projectes monogràfics relacionats amb algun dels següents temes:

 • L'Enginyeria Química i el medi ambient
  • Gestió i tractament d'aigües
  • Gestió i tractament de residus sòlids (urbans i industrials)
  • Gestió i tractament d'emissions gasoses
 • L'Enginyeria Química i la indústria alimentària
  • Processos de separació en la indústria cosmètica i alimentària
  • Operacions de transferència de matèria en la indústria cosmètica i alimentària
  • Diferents tipus de barreges en la indústria cosmètica i alimentària
 • L'Enginyeria Química i el món dels plàstics
  • Caracterització, processament i aplicacions de materials termoplàstics
  • Caracterització, processament i aplicacions de materials termostables
  • Reciclat de residus plàstics
 • L'Enginyeria Química i l'energia
  • Petroli i refí de petroli
  • Biocombustibles
  • Recuperació del contingut energètic de diferents tipus de residus

 

Els treballs hauran d'estar centrats en els temes proposats i posar l'accent en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química. Es valorarà especialment la realització d'activitats pràctiques i/o de maquetes relacionades amb el tema desenvolupat.

 

Relació de grups participants

 Relació de grups finalistes

Actes de l'IV Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química. 1 de juny de 2012.

Annex a les Actes de l'IV Certamen: Cartells exposats en la Jornada de Divulgació de l'Enginyeria Química. 1 de juny de 2012.

Treballs Guanyadors

Premi de 600 € :

Treball: El Secret del torró de Xixona

Alumnes:

 

Alba Miquel Verdú

Pilar Juan Pérez

Centre: Altell. Professora tutora: Paz Pastor SanMiguel

 

Treball: Mites de l'Enginyeria Química. Extracció d'alcaloides en plantes

Alumnes:

Paula Argüello Casas

Helena Cerdá Armero

David Cervelló Sanz

Mónica Hortal Foronda

Centro: IES Bahía de Babel. Profesora tutora: Nuria Enseñat Fernández

 

Treball: Destil·lació d'una gasolina

Alumnes:

Álvaro Climent Medina

Elena Flores Fernández

Teresa Font Sánchez

Laura Gutiérrez Giménez

Centre: Maristas. Professor tutor: Sergio Menargues Irles

 

Trabajos finalistas no premiados dotados con 100 €:

Treball: Tractament d'efluents aquosos amb adsorbents preparats a partir d'argila de pista de tennis

Alumnes:

Cesar Martínez

Andrés Herrera

Jose Angel Rodriguez

Javier López

Ruben Tortosa

Daniela Molina

George Dinu

Alfredo Pérez Marco

Alejandro Verdú

Centre: IES La Torreta d'Elda. Professor Tutor: Jesús Tevar de Fez

 

Treball: Deshidratació osmòtica de fruites

Alumnes:

Mª José Baldasquín Barrantes

Andrea Garrido Maillo

Emma Martínez Aznar

Claudia Ordóñez Pozo

Centre: Santa María del Carmen de Alicante. Professora tutora: Yolanda Martos García i  Mª José López Tremiño

 

 

Premis del Concurs de Cartells

Treball: Obtenció de metà (CH4) a partir de brossa orgànica

Alumnes:

 

Araceli García Picazo

Kevin Hernández Martínez

Centre: I.I.S. Badia de Babel. Professora tutora: Nuria Enseñat Fernández

 

Treball: Tractament d'efluents aquosos amb adsorbents preparats a partir d'argila de pista de tennis

Alumnes:

Cesar Martínez

Andrés Herrera

Jose Angel Rodriguez

Javier López

Ruben Tortosa

Daniela Molina

George Dinu

Alfredo Pérez Marco

Alejandro Verdú

Centre: I.I.S. La Torreta (Elda). Professor tutor: Jesús Tevar de Fes

 

Treball: La cervesa sense alcohol

Alumnes:

 

Alberto Berna Moya

Mauro García Franco

Alejandro Garrido Fernández

Carlos Gómez López

Julio Moisés López Sánchez

Marcos Olmos López

Rubén Toledano Martos

Carlos Zafra Pastor

Centre: Santa María del Carmen. Professores tutores: Yolanda García Martos i Mª José López Tremiño

 

Comitè Científic:

Carratalá Giménez, Adoración

Font Escamilla, Alicia

García Quesada, Juan Carlos

García Rodríguez, Miriam

Gómez Siurana, Empare

Gomis Yagües, Vicente

Olaya López, María del Mar

Rey Martínez, María Dolores

Saquete Ferrándiz, María Dolores

 

Comitè Organitzador:

Gómez Siurana, Empar

Saquete Ferrándiz, María Dolores

Prieto Tárraga, José Manuel

 

Premis:

Els projectes s'avaluaran, segons l'establit en les bases del certamen, i els treballs finalistes s'exposaran oralment en la "Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química", que se celebrarà en la Universitat d'Alacant com a acte de clausura del certamen. En aquest acte se seleccionaran els treballs guanyadors amb el següent detall:

 • 3 premis de 600 euros als treballs guanyadors
 • 2 premis de 100 euros als treballs finalistes no guanyadors.
 • 3 premis de 200 euros als millors posters

 

Objectius:

1. Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants deº 3 i 4º d'ESO per les matèries científiques en general i per l'Enginyeria Química en particular.

2. Fomentar el coneixement de la implicació de l'Enginyeria Química en els diferents camps d'activitat de les societats modernes, així com el paper d'aquesta disciplina de cara al desenvolupament de tecnologies netes i renovables, a la conservació del medi ambient i la seua contribució fonamental enfront del desenvolupament sostenible del planeta.

3. Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat d'Alacant i reconèixer la importància de la presència i el contacte de la Universitat amb els centres d'ensenyament secundari per a recolzar, fomentar i col·laborar amb les tasques formatives del professorat d'aquests centres.

4. Recolzar el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per a treballar en equip dels estudiants d'ESO, que els servisquen d'eines de suport per a abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

 

Bases:

 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball que estarà integrat per 1 professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de 10 alumnes del seu centre.
 • Cada professor podrà participar amb més d'un grup d'alumnes.
 • Cada grup desenvoluparà un projecte relacionat amb algun dels temes proposats.
 • No s'admetran projectes en els quals es tracten els temes de manera general. Aquests hauran d'estar clarament centrats en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química.
 • Hi haurà un comitè de selecció que vetlarà perquè tots els projectes educatius s'adecuen a les línies temàtiques propostes.
 • Els grups de treball estaran recolzats per PDI de l'IIPQ.
 • Es valoraran especialment els projectes en els quals es presente algun tipus de material complementari en el qual es mostre de manera esquemàtica el procés estudiat (maquetes o composicions gràfiques que incloguen esquemes, mapes, plànols, etc.) o on es presenten els resultats de les activitats pràctiques realitzades.
 • En concloure el projecte, cada grup haurà de presentar una memòria final, dins del termini establit i segons el format prèviament fixat, que s'anunciarà oportunament en la web del certamen, en la qual s'exposaran els objectius, la metodologia i els resultats obtinguts en el projecte. També es presentarà la composició gràfica o qualsevol un altre material elaborat. Aquests seran els que s'avaluen per a dur a terme la selecció dels 5 treballs finalistes.
 • Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2011/2012 i les memòries finals s'hauran de presentar abans d'una data que s'especificarà degudament en la convocatòria del certamen, i que proporcionarà un període de temps suficient perquè les memòries puguen ser avaluades pels membres del jurat.
 • Una vegada conclòs el termini per a la presentació de les memòries, el jurat del certamen seleccionarà 5 treballs finalistes, atenent a criteris de rigor científic, originalitat i qualitat de la memòria.
 • A la fi de juny de 2012 se celebrarà en la UA una %u201CJornada de divulgació de l'Enginyeria Química%u201D, en la qual tots els grups participants exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant pòsters o cartells. A més, els grups finalistes realitzaran una exposició oral, d'uns 10 min de durada, recolzada pels mitjans audiovisuals que precisen.
 • En la "Jornada de divulgació del la Enginyeria Química" esmentada en el punt anterior, el jurat seleccionarà els projectes guanyadors del certamen d'entre els 5 finalistes, en funció de les memòries presentades i les exposicions orals realitzades i se celebrarà un acte de lliurament de premis, en el qual es repartiran:

- Diploma de participació a tots els grups

- Diploma acreditatiu als 5 grups finalistes

- Premis als 5 treballs guanyadors

- Premis als 3 millors pòsters

 • En el cas dels pòsters es valorarà la capacitat per a transmetre la informació d'una manera atractiva.
 • Es valoraran especialment aquells treballs en els quals es destaque el paper rellevant de l'Enginyeria Química en l'àrea temàtica triada per a desenvolupar el projecte.

Pautes a seguir en la realització dels posters.

1. Cada grup de treball deu elaborar un pòster on es resumisca de forma esquemàtica tot el treball desenvolupat.

2. El pòster ha de contenir obligatòriament el títol del treball, els components del grup i el tutor juntament amb el centre al que pertanyen.

3. Les mesures: 0.9 m ample x 1.2 m alt

4. Grandària de lletra per al títol: 40-70

5. Grandària de lletra per a resta de text: 30-50

6. Si voleu que la impressió voleu es faça en la universitat, el programa a utilitzar ha de ser Power Point.

 

Organitzat per:

Institut d'Enginyeria de Processos Químics (IIPQ) en col·laboració amb el Dpto. d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant.

 

Patrocinat per:

Vicerectorat d'Extensió Universitària

 

Secretariat d'Accés

 

Relació de grups inscrits

 

Programació i Calendari

Lloc de celebració:


Programació de la IV Jornada de divulgació del dia 1 de juny de 2012:

10:00 h. Acte de recepció i benvinguda als assistents. Lliurament de documentació

10:30 h. Inauguració de la Jornada per les autoritats convidades

11:00 h. Exposicions orals dels treballs finalistes

12:30 h. Revisió dels cartells exposats

13:00 h. Lliurament de premis i diplomes

13:30 h. Clausura de la Jornada i retirada de cartells

Els cartells romandran exposats durant tota la jornada


Calendari:

 • 28-11-2011 Data límit d'inscripció
 • 23-04-2012 Data límit lliura de projectes
 • 11-05-2012 Data límit comunicació treballs finalistes
 • 18-05-2012 Fi termini lliura pòsters
 • 01-06-2012 IV Jornada de Divulgació de l'Enginyeria Química

 

INSCRIPCIÓ:

Per a realitzar la inscripció s'ha d'enviar una fitxa a iipq@ua.es amb les dades que apareixen a continuació:

Nom del grup (opcional):

Professor tutor:

Centre:

Curs:

Nom dels alumnes participants:

Àrea temàtica:

Titule del projecte (provisional):

S'haurà d'adjuntar un resum del projecte que es pretén desenvolupar (màxim 1 fulla).

 

Imágenes,vídeos y fotos del certamen

 

Video1: Obtención de sosa, cristal y jabón

Video 2: Extracción de alcaloides

Video 3: El café

Foto 1    Foto 2    Foto 3    Foto 4    Foto 5    Foto 6    Foto 7

Tríptico

CartelRelación de grupos finalistas

Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464