Saltar apartados

VIII CERTAMEN DE PROJECTES EDUCATIUS D'ENGINYERIA QUÍMICA

 

Es convoca el VIII CERTAMEN DE PROJECTES EDUCATIUS D'ENGINYERIA QUÍMICA dirigit a grups d'alumnes i professors deº 3 i 4º d'ESO per a la realització de projectes monogràfics relacionats amb algun dels següents temes:

 • L'Enginyeria Química i el medi ambient
  • Gestió i tractament d'aigües.
  • Gestió i tractament de residus sòlids (urbans i industrials).
  • Gestió i tractament d'emissions gasoses.
 • L'Enginyeria Química i la indústria cosmètica i alimentària
  • Processos de separació en la indústria cosmètica i alimentària.
  • Operacions de transferència de matèria en la indústria cosmètica i alimentària.
  • Diferents tipus de barreges en la indústria cosmètica i alimentària.
 • L'Enginyeria Química i el món dels plàstics
  • Caracterització, processament i aplicacions de materials termoplàstics.
  • Caracterització, processament i aplicacions de materials termostables.
  • Reciclat de residus plàstics.
 • L'Enginyeria Química i l'energia
  • Petroli i refí de petroli.
  • Biocombustibles.
  • Recuperació del contingut energètic de diferents tipus de residus.
  • Energies renovables.
 • L'Enginyeria Química "Verda" sostenible
  • Nous processos sostenibles en Enginyeria Química.
  • Reducció i captura de gasos d'efecte hivernacle.
  • Biorrefinerías.

 

Els treballs hauran d'estar centrats en els temes proposats i posar l'accent en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química. Es valorarà especialment la realització d'activitats pràctiques i/o de maquetes relacionades amb el tema desenvolupat.

 

Relació de grups participants

Relació de grups finalistes

Programació de la jornada

Actes VIII Certamen Projectes Educatius d'Enginyeria Química.

 

Treballs Guardonats

Premis de 600 €  :

"Reciclaje y ahorro de energía en el colegio" (Colegio de Fomento Altozano)

"El gluten: obtención a partir de diferentes harinas y comprobación de sus propiedades" (Colegio Santa María del Carmen)

"La cocina molecular" (I.E.S. Jaime II)

Treballs finalistes no premiats dotats amb 300 €:

"Elaboración de un perfume" (Colegio Alonai)

"Reducción y captura de CO2" (Colegio Santa María del Carmen)

Premis del Concurs de Cartells

Dotats amb 200 €:

"La tinta: de dónde viene y adónde va" (Colegio de Fomento Altozano)

"Reducción y captura de CO2" (Colegio Santa María del Carmen)

"Conduce con frutas" (Colegio Médico Pedro Herrero)

Comitè Científic:

Caballero Suárez, José Antonio

Carratalá Giménez, Adoración

Fernández Torres, Mª José

Font Escamilla, Alicia

García Quesada, Juan Carlos

García Rodríguez, Miriam

Gómez Siurana, Empare

Gomis Yagües, Vicente

Olaya López, María del Mar

Ortuño García, Núria

Quirante Arenas, Natalia

Salcedo Díaz, Raquel

Saquete Ferrándiz, María Dolores

 

Comitè Organitzador:

José Antonio Caballero Suárez

Mª José Fernández Torres

Raquel Salcedo Díaz

Carmen Esteban Gª-Fontecha

 

Premis:

Els projectes s'avaluaran, segons l'establit en les bases del certamen, i els treballs finalistes s'exposaran oralment en la "Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química", que se celebrarà en la Universitat d'Alacant com a acte de clausura del certamen. En aquest acte se seleccionaran els treballs guanyadors amb el següent detall:

 • 3 premis de 600 euros als treballs guanyadors
 • 2 premis de 300 euros als treballs finalistes no guanyadors.
 • 3 premis de 200 euros als millors posters

 

Objectius:

1. Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants deº 3 i 4º d'ESO per les matèries científiques en general i per l'Enginyeria Química en particular.

2. Fomentar el coneixement de la implicació de l'Enginyeria Química en els diferents camps d'activitat de les societats modernes, així com el paper d'aquesta disciplina de cara al desenvolupament de tecnologies netes i renovables, a la conservació del medi ambient i la seua contribució fonamental enfront del desenvolupament sostenible del planeta.

3. Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat d'Alacant i reconèixer la importància de la presència i el contacte de la Universitat amb els centres d'ensenyament secundari per a recolzar, fomentar i col·laborar amb les tasques formatives del professorat d'aquests centres.

4. Recolzar el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per a treballar en equip dels estudiants d'ESO, que els servisquen d'eines de suport per a abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

 

Bases:

 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball que estarà integrat per 1 professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de 10 alumnes del seu centre.
 • Cada professor podrà participar amb més d'un grup d'alumnes.
 • Cada grup desenvoluparà un projecte relacionat amb algun dels temes proposats.
 • No s'admetran projectes en els quals es tracten els temes de manera general. Aquests hauran d'estar clarament centrats en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química.
 • Hi haurà un comitè de selecció que vetlarà perquè tots els projectes educatius s'adecuen a les línies temàtiques propostes.
 • Els grups de treball estaran recolzats per PDI de l'IIPQ.
 • Es valoraran especialment els projectes en els quals es presente algun tipus de material complementari en el qual es mostre de manera esquemàtica el procés estudiat (maquetes o composicions gràfiques que incloguen esquemes, mapes, plànols, etc.) o on es presenten els resultats de les activitats pràctiques realitzades.
 • En concloure el projecte, cada grup haurà de presentar una memòria final, dins del termini establit i segons el format prèviament fixat, que s'anunciarà oportunament en la web del certamen, en la qual s'exposaran els objectius, la metodologia i els resultats obtinguts en el projecte. També es presentarà la composició gràfica o qualsevol un altre material elaborat. Aquests seran els que s'avaluen per a dur a terme la selecció dels 5 treballs finalistes.
 • Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2015/2016 i les memòries finals s'hauran de presentar abans d'una data que s'especificarà degudament en la convocatòria del certamen, i que proporcionarà un període de temps suficient perquè les memòries puguen ser avaluades pels membres del jurat.
 • Una vegada conclòs el termini per a la presentació de les memòries, el jurat del certamen seleccionarà 5 treballs finalistes, atenent a criteris de rigor científic, originalitat i qualitat de la memòria.
 • En maig de 2016, se celebrarà en la UA una Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química, en la qual tots els grups participants exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant pòsters. A més, els grups finalistes realitzaran una exposició oral, d'uns 10 min de durada, recolzada pels mitjans audiovisuals que precisen.
 • En la Jornada de divulgació del la Enginyeria Química esmentada en el punt anterior, el jurat seleccionarà els projectes guanyadors del certamen d'entre els 5 finalistes, en funció de les memòries presentades i les exposicions orals realitzades i se celebrarà un acte de lliurament de premis, en el qual es repartiran:

- Diploma de participació a tots els grups

- Diploma acreditatiu als 5 grups finalistes

- Premis als 5 treballs guanyadors

- Premis als 3 millors pòsters

 • En el cas dels pòsters es valorarà la capacitat per a transmetre la informació d'una manera atractiva.
 • Es valoraran especialment aquells treballs en els quals es destaque el paper rellevant de l'Enginyeria Química en l'àrea temàtica triada per a desenvolupar el projecte.

Pautes a seguir en la realització dels pòsters:

1. Cada grup de treball deu elaborar un pòster on es resumisca de forma esquemàtica tot el treball desenvolupat.

2. El pòster ha de contenir obligatòriament el títol del treball, els components del grup i el tutor juntament amb el centre al que pertanyen.

3. Les mesures: 0.7 m ample x 1 m alt

4. Grandària de lletra per al títol: 40-70

5. Grandària de lletra per a resta de text: 30-50

6. Si voleu que la impressió voleu es faça en la universitat, el programa a utilitzar ha de ser Power Point.

 

Organitzat per:

Institut d'Enginyeria de Processos Químics (IIPQ) en col·laboració amb el Dpto. d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant.

 

Programació i Calendari:

Lloc de celebració:

 • Salón d'Actes de l'Escola Politècnica Superior I.

Programació de la VI Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química del dia 13/05/2016

Calendari:

 • 18-12-2015 Data límit d'inscripció.
 • 11-04-2016 Data límit lliura de projectes.
 • 18-04-2016 Data límit comunicació treballs finalistes.
 • 02-05-2016 Fi termini lliura pòsters.
 • 13-05-2016 VIII Jornada de Divulgació de l'Enginyeria Química.

 

INSCRIPCIÓ:

Per a realitzar la inscripció s'ha d'enviar una fitxa a iipq@ua.es amb les dades que apareixen a continuació:

Nom del grup (opcional):

Professor tutor:

Centre:

Curs:

Nom dels alumnes participants:

Àrea temàtica:

Titule del projecte (provisional):

S'haurà d'adjuntar un resum del projecte que es pretén desenvolupar (màxim 1 fulla).

 Autorització material multimèdia: si no es diu el contrari, s'enté que els alumnes, pares y professors donen el seu consentiment per a publicar material multimèdia del certamen.

Imatges,vídeos i fotos del certamen:

Tríptic 1

Cartell

Videos


 

 

 

 

 

 

Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464